VI Kostivere sildade jooks 2016 Juhend

VI Kostivere sildade jooksu juhend

 1. Eesmärk

  • Pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east ja sportlikust vormist.
  • Edendada sportlikke eluviise.
 2. Korraldaja

  • MTÜ Kostivere Spordiselts koostöös toetajatega. Kontakt: Tanel Rahuküla, tel: +372 517 4890, e-post:
 3. Toimumise aeg

  • Võistlus toimub 17. september 2016
 4. Võistluskeskus, start, finiš, rada ja rajateenindus

  • Võistluskeskus asub Kostivere külaplatsil
  • Start ja finiš: Esimene Start antakse kell 12.15. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
  • Rada: valdavalt kergliiklusteedel, mõisa pargis ja kruusateel kulgeva raja pikkus on ca 5,39 km. Ilmastikuoludest tingitult jätab korraldaja endale õiguse muuta rada vajadusel lühemaks. Rada on tähistatud noolte ja lintidega.
   • Tillurada
   • Noorte jooksu rada
   • Põhijooksu rada
 5.  Võistlusklassid

  • Võistlusklasse on 4
   • Noorte jooks
    • Noored – 2005 – 2009 sündinud
   • Põhijooks
    • Juuniorid – 1998 – 2004 sündinud
    • Põhiklass – 1997 – 1977 sündinud
    • Veteranid – kuni 1976 sündinud
   • Noorte- ja põhijooksu vanuseklassides peetakse eraldi arvestust meeste ja naiste (poiste/tüdrukute) arvestuses.
 1. Registreerimine ja stardimaksud

  • Eelregistreerimine toimub internetis aadressil kostivere.ee
  • Eelregistreerimine lõppeb 15. septembri õhtul kell 21:00. Eelregistreerimine on TASUTA
  • Võistluspäeval 17 septembril saab registreerida ajavahemikus 11:00-11:45. Kohapeal registreerimine maksab 18.a. ja vanematele osalejatele 2€
  • Kepikõnniks registreerimine ei ole vajalik.
 2. Autasustamine

  • Võistluse autasustamine toimub orienteeruvalt kell …
  • Autasustatakse vanuseklasside kolme paremat (M/N)
 3. Muud tingimused

  • Kõik osalejad osalevad üritusel omal riisikol
  • Rajamärgistuse tahtliku eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
  • Osalejatel on soovitav rajale kaasa võtta mobiiltelefon, millega on korraldajatega võimalus ühendust võtta õnnetuse või muu erakorralise vajaduse korral.
  • Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Prügi rajale viskamine on rangelt keelatud, mille eiramine toob kaasa diskvalifitseerimise.
  • Peale võistlust on võimalus saada osalejatel kehakinnitust
  • Korraldajad jätavad omale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis, ajakavas ning muudes korralduslikes küsimustes
  • Võistluse ajakava ning täpsem rajainfo avaldatakse hiljemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist

 

Ajakava*

Kohapeal registreerimine 11:00-11:45

Soojendus Kadiga 12:00

Tillujooks 12:15

Noorte jooks 12:30

Põhidistantsi start 12:45

Lõdvestus ja venitus Kadiga 13:15

Autasustamine 13:30

*ajakava on orienteeruv ning võib muutuda vastavalt hetkeolukorrale

Spordivarustuse täika

Ostetakse, müüakse, vahetatakse igasugu spordikraami. Ole hea ja võta kaasa natuke sularaha.

Toetajad