28. detsembril  toimus Kostiveres pidulik tänuüritus “Head teod 2011”.
Õhtu  programmina oli võõrustaja MTÜ Kostivere Küla Selts valmistanud ette slideshow pildimaterjaliga Kostiveres aasta jooksul toimunud üritustest ja tehtud heakorratöödest. Meeleolu aitasid luua Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli  Kostivere filiaali õpilased, moderaator Tiit Tammeson ning duo koosseisus Inga Kaare ja Peep Ojaveski.

Pildigalerii SIIN>>

Toimunud üritusel anti üle konkursi “Jõulusära 2011” auhind, kus võitjaks osutus Liukivi 3, korter 6, perekond Lauton.  Alevikuvanem Kadi Truuleht tänas ning andis üle tänukirjad  toetajatele ja koostööpartneritele:  asutustele, ettevõtetele, vabatahtlikele.  Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja tänas alevikuvanem Kadi Truuleht`e suure panuse eest Kostivere kultuurielu eestvedamisel 2011.aastal. Vaba mikrofoni kasutas ka MTÜ Kostivere Küla Selts´i aktiivgrupp, kes tänas alevikuvanemat panuse eest Kostivere aleviku arendamisel ja juhtimisel. Tänu ja lugupidamine oli vastastikune – Kadi Truuleht  tänas ning tõstis erakordselt esile just MTÜ Kostivere Küla Seltsi kui 2011. aastal väga sisutihedat tööd ning head tulemuslikkust näidanud külaseltsi. Ühtlasi kuulus üleandmisele alevikuvanema poolt nn “Aasta Tugi” tiitel – kiitus ja tänu inimesele, kellest on alevikuvanemale tema töös olnud kõige suurem ja igakülgne abi, tänatud sai Silja Tiirmann.
Õhtu kulminatsiooniks oli konkursi “Head teod 2011” auhindade üleandmine.

Tänatud ning  tunnustatud said:

Ester Nõmme
Teie väärite esiletõstmist ja tunnustust pikaaegse ning suurepärase töö eest Kostivere lasteaia kollektiivis. Töötades aastaid pedagoogina, olete teinud oma tööd südamega – seda on märganud ning sellest räägivad paljud lapsevanemad, nende lapsed ja Teie kolleegid. Teie hoolimine tekitab turvatunde, Teie armastus ja sallivus soojendab südameid, Teie südamega tehtud töö, teeb teist laste jaoks maailma parima lasteaiakasvataja

Projekt “Kostivere mõisapäev”
Kostivere aleviku elanike ühisürituste raames pälvib tähelepanu ning tunnustust Kostivere mõisapäev. Tegemist on nüüdseks juba traditsioonilise kultuuriüritusega, mis koondab ja tutvustab auväärt mõisatraditsioone ja siitkandi kultuuripärandit. Projekti elluviimisel löövad kaasa nii kohalik omavalitsus, külaselts, alevi erinevad asutused kui ka mitmed koostööpartnerid.

Tanel Rahuküla ja Kostivere Spordiselts
Kostivere tunnustus- ja tänuüritus “Head teod 2011” raames on Sind ning Kostivere Spordiseltsi esile tõstetud kui abivalmit ning meeldivat koostööpartnerit. MTÜ Kostivere Küla Selts hindab kõrgelt Sinu antud panust Kostivere elu parendamisel ning kohalike spordiürituste korraldamisel. Erilised tänud käesoleval aastal laste jalgpalliväravate võrkude väljavahetamise ning Kostivere sildade jooksu professionaalse ettevalmistuse eest! Ootame põnevusega, mil spordiseltsi eestvedamisel valmib Kostivere pesapalliväljak.

Kersti Laanejõe
Sind tunneme ja teame kui väga usinat alevi ühisürituste korraldajat. Tegutsedes MTÜ Kostivere Küla Selts`i aktiivgrupis on Sinu panus erinevate kultuuriürituste korraldamisel hindamatu. Sinu loomingulisus on ainulaadne ning pakub siinsetele inimestele väärt kultuurielamusi. Sinu juhendamisel tegutsevad Kostiveres ka laste ja noorte näiteringid – trupid, kelle esinemine nii kodukohas kui mitmetel teatrilavadel üle Eesti annavad põhjust meie laste ja aleviku üle uhkust tunda. 

Vaike Kose
Teie väärite esiletõstmist erakordse hoolsuse ja kasinuse eest! Toimetades meie kodualevikus asuval aiamaal, ei ole jäänud Teie tehtud töö ja nähtud vaev märkamata. Omades lausa kahte suurt aiamaad, on need justkui musternäidised – kevadel alati esimesena istutamisvalmis, suve läbi perfektselt hooldatud ja sügise saabudes korralikult talvekorda seatud. Teie igapäevane südamega toimetamine aiamaadel räägib aleviku inimestele usinusest, kohusetundest ja austusest meid ümbritseva looduse suhtes. Täpselt samuti olete tegus ja toimekas ning vajatud abikäsi Kostivere päevakeskuse tegemistes.

Kostivere 4×4 Garage
Teie olete meie aleviku nn. tugevam pool – seltskond tegusaid mehi, kes panustavad vabatahtlikena nii aleviku heakorratöödes kui ka ühisürituste korraldamisel. Eriline tänu Teile viimastel aastatel meie aleviku jääväljaku ehitamise ja hoolduse eest! Samuti ei unusta alevi inimesed teie operatiivset tegutsemist eelmise aasta talvetormide ajal, mil just tänu teile sai lumevangist koju aidatud paljud Kostivere inimesed. Teie abile võib alati kindel olla. Olete eeskujuks kõigile ja hinnatud koostööpartnerid alevi vabaühendustele.

Kersti  Vaht
Sind tunnevad meie kooli lapsed kui raamatukoguhoidjat, kes muuhulgas aitab alati kaasa kooli ühisürituste organiseerimisel. Ent Sind jagub ka mujale. Sinu kunstnikukätt ja -silma hindavad aleviku külaseltsid, raamatukogu laste ja noorte näitetrupid ning Kostivere noortekeskus. Sinu jaoks ei ole lahendamatuid olukordi, oled alati abivalmis ning silmapaistvalt loominguline.

Projekt “Kostivere sildade jooks”
Kostivere aleviku elanike ühisürituste raames pälvib tähelepanu ning tunnustust 19. novembril 2011 toimunud “Kostivere sildade jooks”. Kuni selle ajani puudus meie alevikul nn “oma alevi spordiüritus”, ent Kostivere sildade ja valminud kergliiklustee avamisel see omanäoline spordiüritus leiti! Tegemist oli põhjaliku ning ladusa korraldusega ning eduka üritusega, millest said osa erinevas vanuses ning erineva füüsilise ettevalmistusega spordisõbrad. Loodame, et antud üritusest saab meie aleviku sportlik traditsioon.

Tõnu Tuisk
Sinu panus Kostivere aleviku elu parendamisel väljendub IT alaste lahenduste väljatöötamises ja arendamises. MTÜ Kostivere Küla Selts´i aktiivgrupi liiikmena on just tänu Sinu juhtimisele võetud kasutusele kaasaegne ning paljude inimeste poolt kasutatav Kostivere kodulehekülg internetis, aadressil: www.kostivere.ee Kõikvõimalikud veebiarendused ja kodulehe reaalajas toimimine on just Sinu teene. Samuti hindame kõrgelt Sinu loovust ja oskusi erinevate kuulutuste ja bännerite kujundamisel.

Kostivere Küla Selts
Tänu seltsi eestvedamisele on teostatud Kostiveres mitmeid olulisi heakorratöid, nt. tormituultes räsitud ning kuivanud puude langetamine, laste mänguväljakute renoveerimine, prügikastide ja pinkide paigaldamine, külakiikede ehitamine ja paigaldus, lindude pesakastide puudele riputamine jne.  Samuti on korraldanud  selts meeldejäävaid ühisritusi – nt. “Teeme ära 2011”, kontsert “Suvekuulutajad”, Kostivere jaanituli 2011, osaleti Jõelähtme passaaril, teostati projektid “Turvalist sügist!” ja TÕN 2011 ning tähistati advendiaja algust.  MTÜ Kostivere Küla Selts on olnud edukas kommunikatsioonis (toimiv koduleht aadressil www.kostivere.ee + seltsi fb kontol, artiklid Jõelähtme valla ajalehes).  Samuti tuleb tunnutada seltsi koostöövalmidust aleviku asutuste ja koostööpartneritega.

2011. aasta on Kostivere jaoks olnud erakordselt edukas. Teostatud on mitmeid heakorratöid, valminud on uued teed ja sillad, toimunud on meeldejäävad ühisüritused. Seda kõike tänu aleviku toetajatele, siinsetele asutustele ja ettevõtetele, headele koostööpartneritele, seltsingutele ja  vabatahtlikele. Tänud Teile kõikidele!

Heade tegudeni 2012. aastal!