Kostivere alevik paikneb Tallinna linnapiirist suunaga ida poole, ca 19 km kaugusel. Kolme kilomeetri kauguselt Kostiverest läheb mööda Eesti suurim ja tähtsaim Tallinn-Rakvere-Narva rahvusvaheline magistraal. Alevik jääb Harjumaale Jõelähtme valla territooriumile ja paikneb valla keskpunkti suhtes suunaga lõunasse.

Looduslik-arheoloogilist keskkonda silmas pidades asub Kostivere alevik Eesti vanimail kultuurimaastiku alal. Rebala muinsuskaitsealal, mis on harukordselt rikas mitmesuguste arheoloogiliste ja ajalooliste kinnismuististe ning kaitstavate loodusobjektide poolest (Jägala juga, Jõelähtme kirik, Saha kirik, Kostivere karstiala, kivikalmed jne). Alevikku läbib Jõelähtme jõgi, mis neeldub Kostivere asula juures ja tuleb maapinnale Jõelähtme vana silla juures teiselpool Narva maanteed. Jõe maa-aluste teede piirkonnas esineb omapärane lookarst avalõhede, karstikraavide, -lehtrite ja -orgude näol sügavusega kuni 5 m. Kostivere karstiala on Eesti tuntumaid ja suurimaid muinsuskaitse all olevaid objekte!

Aleviku asustust iseloomustab ringaleviku tüüpi keskus 1 kaupluse ja teeninduskeskusega (juuksur, maniküür-pediküür, massaaž) ning kolmest küljest piirnevad individuaalelamute grupid. Küla keskele on sovhoosi ajal ehitatud erineva suurusega 8 korterelamut 8-60 korteriga, kus on moodustatud kõigis korteriühistud. Individuaalelamute grupis on keskmiselt 10-15 eramut, kus on rajatud kõrghaljastusega piirkond. Üks väärtuslikumaid huviobjekte on Kostivere mõisakompleks oma abihoonetega. Kostivere mõisakompleks.

Lähimatest suurimatest sõlmpunktitest on tähtsaim pealinn Tallinn, kus käib ka suurim osa Kostivere elanikest tööl. Tähelepanuta ei saa jätta Raasiku ja Rae valla asulaid Aruküla 6 km ja Raasiku 9 km kaugusel. Lisaks eelnevatele asulatele asub valla teine linnatüüpi alevik Loo, Kostivere- st 8 kaugusel, kus asub keskkool ja meile väga oluline spordikeskus. Kostivere alevikus asub aga Kostivere põhikool, lasteaed, perearstikeskus, vanurite päevakeskus, noortekeskus, raamatukogu ja päästeteenistuse üksus.

Kostivere oma inimsõbraliku elukeskkonnaga (hea teedevõrk, veekogude ja metsade vahetu lähedus, tootmisettevõtteist häirimata elukeskkond, teeninduse lähedus) on sobiv koht elamiseks nii lastele, noortele, täisealistele kui ka vanuritele.