head teodFotol tagareas vasakult paremale: Silja Tiirmann, Age Imala, Kersti Laanejõe, Meelis Oja, Toivo Park
Fotol esireas vasakult paremale: Kadi Truuleht, Tiia Välk, Martin Kaup, Tiina Rämmeld

TOIVO PARK
Toivo , talvel ja suvel alevikus märkamatu mees muutub nähtavaks, otsituks ja väga oluliseks kevadel ja sügisel , kui aleviku aiamaadel algab sagimine. Aednikele, kel jõud kevad – ja sügiskünnist üle ei käi , aga näpud igatsevad suviti umbrohtu katkuda, on Toivo traktori saabumise heli kevadel sama oodatud ja nauditav nagu esimese lõokese laul. Siis on Toivo oma rahuliku vaiksel muigel asjalikkusega häid tegusid tegemas. Aitäh sulle, Toivo!

TIINA RÄMMELD JA LIUKIVI 4 ÜHISTU
Tiinal on silma märkamaks asju, mis alevikus tahavad muutmist – korrastamist ja julgus seda öelda . Ja mitte ainult. Korteriühistu Liukivi 4 esimehena korraldas ta oma maja elanikega majaesisele mänguväljakule uue liivakasti ehituse. Kui seni on ühistute energia olnud suunatud elamute renoveerimisele, siis maja välispiiridest väljuv ehitus on seni esimene pääsuke. Tiina on Kostivere Seltsi asutajaliige ja aktiivselt tegev Kostivere mõisa renoveerimise algatuse juures ja tegev Kostivere mõisapäevade korraldamisel.

KADI TRUULEHT
Tänu Kadi eestvedamisele on Kostivere alevikus läinud lahti regulaarne trennitamine naiste seas: toning, easy-step aeroobika, ringtrenn, fatburn ja pilates on ainult mõned stiilid, mida Kadi läbi enese koolitamise valdab ja teistele edasi annab. Naiste sõnul on Kadi heatahtlik nõudlikkus trennis eesmärgistatud- kaaskodanike tervis olgu korras, see loob hea enesetunde, mis omakorda toob hea tuju.

MEELIS OJA
Hindame Meelise, Kostivere Tuletõrje Seltsi liikme, aastatepikkust panust Kostivere küla ürituste korraldamisel. Valvelolek oma tehnikaga jaanituledel, abi vastlapäeval lume kastmisel lumelinna ehitusel, väliüritustel tuleohutuse tagamise korraldamine: need on valdkonnad, mis on Meelis vaikselt, nii möödaminnes, iseenesestmõistetavalt võtnud enda kanda. Mees, kes harva on pildil esireas, aga täpsemal vaatamisel on ta seal alati olemas.

SILJA TIIRMANN
Tunnustamist ja imetlust väärib Silja võime jaguda kõikjale. Ta on abiks praktiliselt igal Kostivere üritusel. Orienteerumine ja jaanipäev, täiskasvanud õppija nädal ja „ Mehed köögis“, sildade jooks ja südamenädal on olnud tema südameasjad, millel silma peal hoiab. Mida on lubanud, seda ka teeb. Hästi kohusetundlik ja abivalmis.

KAILI RAAMAT
Kaili eestvedamisel on saanud hoo sisse Mõisa Käsitöökamber, mis toob kokku käsitööhuvilised naised Kostiverest ja kaugemaltki, õpetajateks selle ala tuntud tegijad . Tikitakse, vilditakse, punutakse vööpaelu ja voolitakse ehteid. Hea seltskond on inspireeriv ja eeskuju nakatab, teab Kaili, kel vana kombe kohaselt on endal poolik kudumistöö alati kotis. Alati abivalmis, väga praktilise meelega Kaili on mõisapäevade korraldusmeeskonnas kuldaväärt liige, kogenud projektikirjutaja, kellele ükski töö ei ole raske ja ükski raskus ei ole ületamatu.

MARTIN TUPITS
Martin on olnud suureks abiks Kostivere Jaanitule korraldamisel. Jaanipäevaste sadude ohus on esinejatele alati vaja pillide kaitseks katusega lava. Välilava puudub ja lava rentimine kallis. Martin, kuuldes meie kimbatusest, aitas meid ka sel aastal hädast välja: saatis oma transpordifirmast jaaniööks rekka järelhaagise külaplatsile. Tasu küsimata, nõudmata reklaami ja plagusid. Hea tegu. Aitäh.

„ORIENTEERUMISE PEREPÄEV KOSTIVERES“ ja MARTIN KAUP
Uued algatused on tänuväärt asjad! Sel aastal korraldati Martini, kirgliku orienteeruja, ärgitusel Kostivere alevikus uus ja omalaadne rahvaspordiüritus „ Orienteerumise perepäev“. Jõud ühendasid Kostivere Küla Selts ja orienteerumisklubi LSF Pronoking Team . Projekti raames valmis Kostivere orienteerumiskaart ,mis õpilastel sporditundides juba kasutusel ja eelpool nimetatud perepäev, kus võistelda sai nii individuaalselt kui perevõistkondadena. Rahulolevate Rajaleidjate ühine soov oli muuta üritus traditsiooniks, igal aastal toimuvaks.

„III KOSTIVERE MÕISA MÄNGUD KOSTIVERES „ ja TIIA VÄLK
Tunnustame III Kostivere MM ehk mõisa mängud Kostivere külaplatsil, kui üritust, mis väärtustades koostööd valla külade vahel, liitis sel aastal üheks päevaks 7 küla ühtseks meeskonnaks, teadvustamaks, et üks ei ole ühtegi ja ainult läbi koostöö ja sõbraliku meele, ühendades oma oskused ja teadmised, muudame me end ja ümbritsevat. Tiia , selle projekti algataja ja eestvedaja , on tunnustust väärt.

KOSTIVERE SEGAKOOR LAULUPEOL
Kollektiiv, mis kolm aastat õppinud Age Imala dirigeerimisel koos käima ja hääli kokku laulma, „puges sel aastal läbi nõelasilma“ ja pääses läbi tiheda konkursi laulukaare alla laulma XXVI üldlaulupeol. See tore koor on olnud meie aleviku pidude ilmestajaks ja kandnud meist teateid kaugemalegi. Iga laulupeo rongkäigus meie segakoorile hüütud „elagu!“, kõlas ka kui „ Elagu Kostivere!“ .