08. detsember 2008 kell 15:00 – 20:00 toimub jäätmeveo lepingute sõlmimine Kostivere mõisas.

01. jaanuarist 2009 on kogu Jõelähtme valla territooriumil jäätmevedajaks Ragn-Sells AS. Lepinguid saab sõlmida 08. detsembril kell 15:00 – 20:00 Kostivere mõisas.

Samuti saab lepingu sõlmida internetis www.ragnsells.ee, posti teel või Ragn-Sells AS kontoris Tallinnas, Suur-Sõjamäe 50a.
NB!
Lugege kindlasti hoolikalt läbi leping, üldtingimused, tüüptingimused, lepingu lisa ja hinnakiri!
Kui seal on Teie jaoks ebamõistlike tingimusi, siis ärge seda lepingut allkirjastage, vaid nõudke tingimuste muutmist!
Vaata ka foorumit