HEA KOSTIVERE ELANIK!
Omniva2Omniva (Eesti Post) on informeerinud Jõelähtme Vallavalitsust plaanist sulgeda Kostivere postkontor ning leida piirkonnas lepingupartner, kes osutaks postiteenuseid lepingu alusel ning avaks selle tarbeks postipunkti. Juhul kui Kostiverre postipunkti tarbeks partnerit ei leita, võib postiteenuste osutamine Kostiveres lõppeda. Koostöös Jõelähtme Vallavalitusega palume aleviku elanikelt täna operatiivset tagasisidet selle kohta, kas ja kui olulised on üldse aleviku elanike jaoks postkontori teenused. Kui enamus aleviku elanikest saab postiteenused kätte lähedal asuvas Loo alevikus või Tallinnas, siis ilmselt probleemi pole. Või on siiski postkontori teenused Kostiveres olulised?

Kui oluliseks postipunkti olemasolu Kostiveres peate?

Oleme Jõelähtme vallavalitsusega kaalunud erinevaid alternatiive. Kaalumisel on olnud näiteks postiteenuste osutamine „Meie“ kaupluses, kuid seoses ruumipuudusega ei ole pood selle teenuse osutamisest huvitatud. Täiendavalt arutluse all olevatest variantidest võiks olla reaalne korraldada valla toel postipunkti teenuseid mõne Kostiveres asuva Jõelähtme valla allasutuse juures.

Palume tagasisidet:
1. Kas peate postiteenuste osutamist Kostiveres oluliseks?
2. Kas postiteenuste edaspidiseks pakkujaks võiks olla?
Kostivere raamatukogu
Kostivere kool
Kostivere Kultuurimõis
Muu Kostivere asutus/ettevõte

Teie arvamus on meile väga oluline!
MTÜ Kostivere Küla Selts
Aleviku aktiivgrupp

Tagasisidet ootame käesoleva postituse alla või: Kadi Truuleht, tel 52 06 600; ktruuleht@hotmail.com