Kostiveres alustame talgupäevaga kell 10:00.
Koristame mõisa ruume ja puhastame võsastunud jõekallast.

Muinsuskaitse talgupäev korraldatakse üleriigilise sündmusena. Ürituse eesmärgiks on ca 10 000 vabatahtliku osalemine kokku 300-mälestisel. Talgupäeva korraldamise eemärk on ulatada abikäsi korraldamaks elementaarseid, lihtsalt teostatavaid ning rohket inimjõudu eeldavaid töid mälestise korrastamisel.

Milliseid töid saab talgukorras ära teha?

  • mälestise puhastamine prahist ja prügist nii hoone sees kui ka lähiümbruses;
  • võsa lõikamine mälestise territooriumil;
  • mahalangenud puude tükeldamine ja lõkkeplatsile kandmine;
  • võsa põletamine;
  • hoone akna-, uste ja muude avade sulgemine.