17. juunil algusega kl. 18:00 toimub Kostivere mõisa saalis Kostivere bussiliikluse teemaline koosolek!

Arutlusele tuleb kohalike elanike seas pahameelt tekitanud nn tsoonipiletite süsteem ja sellest tulenevad bussipiletite hinnad. Jõelähtme valla kutsel on koosolekul elanikele vastuseid jagamas MTÜ Harju Transpordikeskuse tegevdirektor hr. Ago Kokser.

Samuti on maikuu lõpust olnud vallas üleval Kostivere õhtuse marsuuttakso teema.
Nimelt, soovib vald vähendada dotatsiooni sellel liinil. OÜ Viimars (kes pakub hetkel marsuuttakso teenust) leiab aga, et kuivõrd alates 2008. a. lõpust on sõitjate arv pidevalt vähenenud, siis on vaja dotatsiooni hoopis suurendada.

Püüdes leida olukorras parimat võimalikku lahendust, on MTÜ Kostivere Selts teinud vallale ettepaneku asendada praegune Viimarsi õhtune liin uue liiniga järgnevalt: Peterburi mnt -> Kostivere. Sellise variandi puhul oleks võimalus ühildada nn kohalik liin pealinnast õhtustel kellaaegadel väljuvate naabervaldade bussiliinidega (nt. Kuusalu liinil Kostivere teel Vet. punkt bussipeatuses peatudes, oleks võimalik sõita kohaliku liiniga Kostiveresse). See liin võiks teha tööpäevadel nt. kaks reisi.

Seega, läbirääkimised vallaga sel teemal on alanud. Ent parima lahenduse leidmiseks palume kohalikel elanikel läbi mõelda alljärgnev:

NB! Kindlasti jääb käiku liin 104A  / Balti jaam 18:40 – 19:25 Kostivere.

NB! Aleviku rahva käest loodame koosoleku käigus teada saada, millised 2 liini allolevatest Peterburi mnt. sõitvatest õhtustest liinidest võiks koju jõudmiseks kõige enam sobida:

Liin 242 / kl 19:05 Estonia pst  – 19:26 Peterburi mnt. (Vet.punkt)
Liin 152 / kl 19:00 Balti jaam – 19:31 Peterburi mnt. (Vet.punkt)
Liin 154 / kl 19:25 Balti jaam – 19:56 Peterburi mnt. (Vet.punkt)
Liin 242 / kl 20:10 Estonia pst – 20:31 Peterburi mnt. (Vet.punkt)
Liin 152c / kl 20:30 Balti jaam – 21:01 Peterburi mnt. (Vet.punkt)
Liin 242A / kl 21:30 Estonia pst – 21:47 Peterburi mnt. (Vet.punkt)

Ootame aktiivset osavõttu!