ELEKTROONIKA, REHVIDE JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING

Ohtlike jäätmete, elektroonika ja vanarehvide kogumisring (kogub Ragn-Sellsi auto) toimub 1. mail järgmise peatumisgraafiku alusel:

09:00–09:15 Iru küla, külaplatsil
09:30–10:00 Loo alevik, bussipeatuse juures oleval platsil
10:15–10:30 Saha küla, liigiti kogutud jäätmete kogumismahutite juures
10:45–11:00 Maardu küla, kasvuhoone juures platsil
11:15–11:45 Kostivere alevik, poe vastas oleval parkimisplatsil
12:00–12:15 Parasmäe küla, bussipeatuse juures
12:30–12:45 Haljava küla, endise katlamaja juures
13:00–13:15 Jägala küla, korrusmaja juures
13:45–14:00 Haapse küla, bussipeatuse juures
14:15–14:30 Kaberneeme küla, poe ees platsil
15:00–15:15 Ihasalu küla, lipuvarda juures
15:30–15:45 Neeme küla, endiste garaažide juures platsil
16:15–16:30 Jõesuu küla, rippsilla juures oleval platsil
16:45–17:00 Koogi küla, poe kõrval platsil
17:30–17:45 Ülgase küla, bussipeatuse platsil
18:00–18:15 Saviranna, Väike-Saviranna väravate juures
18:30–18:45 Uusküla küla, Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures

Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest ning mitte tuua midagi varem või pärast kogumisauto lahkumist!

Ohtlike jäätmete, elektroonika ja vanarehvide kogumisringi ajal on võimalik ära anda elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid (k.a elavhõbedalambid), kemikaale, lahusteid, patareisid, ravimijäätmeid, vanu akusid, värvijäätmeid, õlifiltreid, õlijäätmeid, muid ohtlikke jäätmeid ning koduelektroonikat ja vanarehve.

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime (nt plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, tuleohtlikud, ärritavad, kahjulikud, mürgised, sööbivad jms ained/valmistised) tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Ohtlikke jäätmeid on võimalik aastaringselt ära anda Koogi poe juures olevasse kogumispunkti (roheline merekonteiner poe kõrval). Vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 13 punktile 1 tuleb ohtlikud jäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi.

Koduelektroonikat ja vanarehve saab aastaringselt ära viia Koogi poe juures olevasse kogumispuntki (roheline merekonteiner poe kõrval) või MTÜ Elektroonikaromu Tallinna Prügilas asuvasse kogumispunkti. Kui ostate poest uue samalaadse eseme, peab pood võtma tasuta vastu teie vana elektroonikaseadme.

____________________________________________________________________________________

RIIETE, JALATSITE JA MÄNGUASJADE KOGUMISRING

Riiete, jalatsite ja mänguasjade kogumisring (kogub Kolatakso auto) toimub 1. mail järgmise peatumisgraafiku alusel:

09:00–09:15 Iru küla, külaplatsil
09:30–10:00 Loo alevik, bussipeatuse juures oleval platsil
10:15–10:30 Saha küla, liigiti kogutud jäätmete kogumismahutite juures
10:45–11:00 Maardu küla, kasvuhoone juures platsil
11:15–11:45 Kostivere alevik, poe vastas oleval parkimisplatsil
12:00–12:15 Parasmäe küla, bussipeatuse juures
12:30–12:45 Haljava küla, endise katlamaja juures
13:00–13:15 Jägala küla, korrusmaja juures
13:45–14:00 Haapse küla, bussipeatuse juures
14:15–14:30 Kaberneeme küla, poe ees platsil
15:00–15:15 Ihasalu küla, lipuvarda juures
15:30–15:45 Neeme küla, endiste garaažide juures platsil
16:15–16:30 Jõesuu küla, rippsilla juures oleval platsil
16:45–17:00 Koogi küla, poe kõrval platsil
17:30–17:45 Ülgase küla, bussipeatuse platsil
18:00–18:15 Saviranna, Väike-Saviranna väravate juures
18:30–18:45 Uusküla küla, Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures

Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest ning mitte tuua midagi varem või pärast kogumisauto lahkumist! Riided, jalatsid ja mänguajad palume soovitavalt pakkida läbipaistvasse kotti! Kogutud riided, jalatsid ja mänguasjad sorteeritakse ning jagatakse edasi abivajajatele. Kogumisringi ajal on võimalik ära anda AINULT KASUTUSKÕLBLIKKE, TERVEID JA PUHTAID riideid, jalatseid ja mänguasju.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

METSA ALLA POETATUD JÄÄTMED

Kevaditi suureneb metsa alla, tee äärde ja muudesse niisugustesse kohtadesse viidavate jäätmete hulk. Kui satute nägema kedagi ebaseaduslikult prügi maha panemas, helistage politseisse numbril 110. Kui leiate mõne ebaseadusliku jäätmehunniku, teavitage sellest palun vallavalitsust (kantselei@joelahtme.ee) või Keskkonnainspektsiooni (nr 1313).

____________________________________________________________________________________

MIDA TEHA ERI JÄÄTMELIIKIDEGA?

Metall

Viia ise metalli kokkuostupunkti või leida keegi kohalik, kes saab aidata viia.

Puit

Koguda kokku volbri- või jaanituleplatsile või viia Tallinna Prügilasse. Lõket tehes kindlasti jälgida kõiki tuleohutusnõudeid, mille kohta saab nõu küsida Päästeameti infotelefonilt 1524. Prügilasse viidud puit purustatakse ja suunatakse taaskasutusse.

Klaaspudelid/-purgid

Pakendikonteineritesse. Klaaspudeleid ja -purke ei ladestata prügilas, vaid suunatakse taaskasutusse (nt tehakse nendest uut klaasi). Mitte segada aknaklaasiga, kuna klaasmaterjal on erineva koostisega.

Aknaklaas

Üksiku katki läinud aknaklaasi võib panna segaolmejäätmete konteinerisse. Kui kogus suurem, viia kas Tallinna Prügilasse (www.landfill.ee, Rebala küla) või ATI Grupp OÜ vastuvõtupunkti (www.atigrupp.ee, Peterburi mnt 94) või tellida teenus jäätmeluba omavalt ettevõttelt. Mitte segada klaaspudelite või -purkidega, kuna klaasmaterjal on erineva koostisega.

Vanapaber, ajakirjad jms paberjäätmed

Paberi kogumiskonteineritesse. Paberit ei ladestata prügilas, vaid suunatakse taaskasutusse (nt kasutatakse uue paberi tootmisel).

Kasutuskõlblikud riided

Ära anda kevadise kogumisringi ajal. Aastaringselt näiteks viia Humana poodides olevatesse kastidesse. Kui kogus on suurem, saab viia otse Humana sorteerimisjaama Jälgimäele. Täpsem info www.humanae.ee.  Humanasse viidud riided sorteeritakse ning suunatakse edasi abivajajatele.

Kasutuskõlblik mööbel, mänguasjad, riided jms

Kasutuskõlblikku mööblit on võimalik ära anda Uuskasutuskeskusesse, kus see suunatakse korduskasutusse. Lisaks võetakse vastu ka kõike muud, mis on heas seisukorras ning mida keegi teine saaks veel kasutada. Täpsem info www.uuskasutus.ee

Ehitusjäätmed

Viia ise kas Tallinna Prügilasse (www.landfill.ee, Rebala küla) või mõnesse muusse ehitusjäätmete vastuvõtu kohta (nt www.atigrupp.ee, Peterburi mnt 94). Kui endal ei ole võimalik viia, tuleb tellida teenus jäätmeluba omavalt ettevõttelt.

Kasutuskõlbmatud jäätmed

Igapäevaselt tekkivad segaolmejäätmed tuleb panna segaolmejäätmete konteinerisse (kohustuslik igal majapidamisel). Suuremat kogust jäätmeid on võimalik viia ise Tallinna Prügilasse.

 

Päikselist kevadet,

Liis Truubon
Keskkonna vanemspetsialist