When:
25. apr. 2013 @ 09:00 – 10:00
2013-04-25T09:00:00+00:00
2013-04-25T10:00:00+00:00
Where:
Kostivere mõis
Mõisa tee 2
Kostivere, 74204 Harjumaa
Eesti
Cost:
3 eur
Contact:
Irina Pärila
Miksteatri lavastus E. Särgava ja J. Kunderi ainetel “ENNEMUISTSED JUTUD”
 
Lawale säädnud, mängiwad ning laulawad: Aita Vaher, Kaido Rannik ja Kristo Toots. Kostüümid tegi Jana Volke.
 
“Ennemuistsed jutud on koduta loomade sarnased, kelle sündimise paik mõnikord teadmata on, kuid kes siiski igal maal ja kõigi rahwasuguse keskel elawad. Usk imesünnitistesse on looduse poolt meie südamesse antud, mispärast niisuguste lugude kuulmine meile rõõmu teeb, iseäranis lapsepõlwes. Laste kõrwal leiame jälle lapseliku südamega inimesi, kes, ehk nad küll selgesti teawad, et lugu tõsi ei wõi olla, siiski wana juttu rõõmuga loewad ja sealjuures oma elukewade õnnelikku aega meelde tuletawad.”
(Fr.R.Kreutswald, jaanipäewal 1866)