Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 12. aprillil 2008 kell 11:00 toimub Kostivere mõisas Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemaplaneeringu “Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine” keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avalik arutelu.