Lõppenud on projekt “Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine”. Töö eesmärk oli luua eeldused Rebala muinsuskaitseala atraktiivse turismitoote väljaarendamiseks ja ala terviklikuks turismile suunatud kasutuselevõtuks.
Olete oodatud töö tulemuste esitlusele 24.aprillil 2008.a. kell 15.00 Kostivere mõisa peahoones aadressiga Mõisa tee, Kostivere alevik, Harjumaa.