Laupäeval, 31. jaanuaril kell 11.00 – 14.30 toimub Kostivere koolimajas esimene koolituspäev sarjas

“Säästvat arengut toetav haridus” – Kas Jõelähtme lapsed Tallinna kooli või Tallinna lapsed Jõelähtme kooli?

Oodatud on kõik kes on nõus, et:
– Jõelähtme vald ei tohi muutuda Tallinna tagamaaks;
– Jõelähtme vallal on ainulaadsed võimalused ja eeldused olla enamat, kui kaevanduste ja prügimägede vald;
– Jõelähtme valla jätkusuutliku arengu nurgakiviks on oma-, paikkondliku kultuuri elujõulisus, mis sõltub `oma` tugeva hariduselu olemasolust;
– Jõelähtme valla elukeskkond ei ole pelgalt kaitstavate looduslike- ja tehislike objektide kogum, vaid kogu meie (materiaalne + mittemateriaalne) eluruum, mille osaks me ka ise oleme;
– Jõelähtme vald, see oleme meie!

Kutsuvad:
Jõelähtme volikogu haridus- ja kultuurikomisjon
Jõelähtme vallavalitsus
MTÜ Säästvat Arengut Toetav Jõelähtme
Jõelähtme kogudus

Koolituspäevad viib läbi:
MTÜ HARED (http://www.hared.ee/)

Lisainfo:
Priit Põldma priit.poldma@joelahtme.ee
Lembit Tuur lembit.tuur@yahoo.com
Mart Johanson mart@johanson.ee
kool.joelahtme.com