Esinevad Kostivere Kultuurimõisa lauljad, näiteringid.
Kunsti- ja käsitööringi näitus