Teisipäeval, 22. septembril 2009 toimus MTÜ Kostivere Selts koosolek aleviku elanike ühisürituste teemal.

 

MEMO

Koosoleku kuupäev: 22.09.2009
Koosoleku toimumisaeg: 18:30-20:30
Koosoleku juhataja: Kadi Truuleht
Koosoleku protokollija: Kadi Truuleht

Koosolekul osalejad: Katrin Tuisk, Silja Tiirmann, Kaili Raamat, Tõnu Truumaa

Koosoleku teemad:

 1. Toimuva koosoleku ning võimalike tulevaste Kostivere ühisürituste teemaliste koosolekute eesmärgistamine
 2. Kostivere ühisürituste hetkeolukorra kaardistamine
 3. Ettepanekud Kostivere ühisüritusteks käesoleva aasta lõpu seisuga

Arutati:

 1. Koosolekut alustati põgusa mõtteavaldusega Kostivere elanike ühisürituste teemal. Meie alevikul on õnn omada väga kultuurilembelist ja aktiivset elanikkonda – koolis tegutsevad mudilaskoor ja lastekoor, muusikaklass ning erinevad huvialaringid. Raamatukogus toimib laste-ja noorte näitering, vanurite päevakeskuses laulu-, tantsu ja erinevad huvialaringid. Noortekeskus pakub aga erinevaid väljundeid suunatult noortele.
  Lisaks erinevatele kultuuri- ja huvialaringidele on Kostiveres olemas suhteliselt head võimalused sportimiseks – toimuvad erinevad treeningud lastele ja meestele Kostivere kooli saalis ning joogatunnid ning aeroobika trennid naistele lasteaia saalis. Eelpool nimetatud võimalused ja nende kasutamine on selge märk elanikkonna valmidusest ja vajadusest veeta üheskoos kvaliteetaega. Nimetatud huvialaringid- ja treeningud pakuvad aga siiski suunatud tegevust vaid erinevate huvigruppide lõikes ja vastavalt eale. Aleviku elanikkonna nn „meie“ tunde tekkimisel on aga olulise tähtsusega elanikkonna koostegutsemine ja ühtsete vabaaja veetmise võimaluste leidmine. Näiteks, Kostivere jaanituli ning augustikuus toimunud Kostivere mõisapäev on head näited pakkumaks väljundeid erinevatele huvigruppidele samaaegselt.
  Inspireerituna õnnestunud jaanitulede traditsioonist ning toimunud Kostivere mõisapäevast püütakse tulevikus teadlikumalt selle poole, et pakkuda kohalikele inimestele (ning miks mitte ka aleviku külalistele) senisest enam võimalusi üheskoos vaba aeg veeta, nt. ühisürituste näol. Koosolekul osalejad olid seda meelt, et tulevikus on aleviku ühisürituste teemalistele koosolekutele oodatud kõik kohaliku aleviku elanikud.
 2. Nagu eelnevast koosolekupunktist selgus, omab Kostivere tugevaid nn tugikeskusi (Kostivere lasteaed, Noortekeskus, Kostivere kool, Vanurite päevakeskus) mis kõik pakuvad erinevaid võimalusi huvialadega tegelemisel. Siiski, kahjuks peame täna tunnistama, et potensiaal nende tugikeskuste koostööst on jäänud veel kasutamata. Nt. võimalused aleviku ühisürituste organiseerimisel või siis suuremad võimalused tugikeskuste omavahelise partnerluse raames. Hetkel on tuua häid näiteid koostööst nt. jaanitulede korraldamisel ja Kostivere mõisapäeva organiseerimisel, kus antud tugikeskused liitsid teadmised ning oskused nn aleviku ühisürituste tasandil. Analüüsides Kostivere aleviku ühisürituste osa, tuleb tõdeda fakti, et arenguruumi on palju. Võrreldes alevikku nt. teiste Jõelähtme valla väiksemate küladega, on Kostiveres ilmselgelt liiga vähe aleviku elanike ühisüritusi. Seepärast on igati õigustatud kohalike elanike vabatahtlik koondumine teostamaks lisaks jaanitulele ja Kostivere Mõisapäevale ka teisi kultuuri-, vabaaja- ja spordiüritusi.  Kuivõrd idee Kostivere ühisürituste kalendri loomisest, ürituste korraldamisest on alles uus, siis eeldab ettevõtmine järjekindlat ning pühendunud tegutsemist. Kogunedes igal kuul 1-2 korda (vastavalt vajadusele) püütakse esmalt selle poole, et pakkuda käesoleva aastalõpu seisuga aleviku elanikele min 2-3 ühisüritust. Lisaks ühisürituste loomisele, seatakse eesmärgiks aleviku nn tugikeskuste koostöö külaliikumisega – sujuv koostöö tugikeskuste vastavate kontaktisikutega peaks andma tulemuse, mil Kostivere aleviku elanikele suudetakse pakkuda ülevaadet Kostivere aleviku nn üritustekalendrist (Kostivere kodulehel). Samuti seatakse eesmärgiks teavitada kohalikke elanikke siin toimuvatest ühisüritustest kõikvõimalike teabekanalite vahendusel (aleviku koduleht, valla ajaleht, valla kultuurikalender, foorumid, teadetetahvlid, vajadusel otsepost jne).
 3. Vastavalt Kostivere kodulehekülje foorumis saadud elanike tagasisidemele ning koosolekul osalejate ideedele / mõtetele, tehti ettepanekud ühisüritusteks järgmiselt:
  • Kutsuda Kostivere mõisa esinema erinevaid teatritruppe (nii täiskasvanutele kui ka lastele)
  • Kutsuda Kostiverre kinobuss
  • Teostada novembris kadri-mardi tähtpäevade teemaline sportlik väliüritus
  • Teostada Kostivere mõisas meeleoluõhtu „Mõnusate kohtumiste klubi“(ansambel, programm jne)
  • Koondada aleviku elanike seast grupp inimesi, kes esindaks Kostivere alevikku Jõelähtme mälumängu turniiril
  • Detsembris 2009 teostada Kostivere mõisa „Päkapikula“ (erinevad käsitöötoad, jõuluetendused, jõulukontserdid, Jõuluvana postkontor jne)
  • Kevadel 2009 teostada erinevaid spordivõistlusi (jalgpalliturniir, kergejõustikuvõistlused, orienteerumisvõistlused vms)

Otsustati:

 1. Oktoobris 2009 kutsutakse Kostivere mõisa esinema Jõelähtme Lava Grupp etendusega „Õhtusöök viiele“. Lisaks teatrietendusele on avatud teatrikülalistele ka kohvik.
 2. Novembris 2009 teostatakse Kadri-Mardi tähtpäeva temaatikal baseeruv sportlik väliüritus. Ürituse organiseerijate gruppi on oodatud Kostivere nn tugikeskuste esindajad jt. aleviku aktiivsed vabatahtlikud inimesed.
 3. Detsembris 2009 teostatakse Kostivere mõisa „Päkapikula“
 4. Aleviku vabaajaürituste järgmine koosolek toimub 13.10.2009. Koosoleku täpne kellaaeg ja kohtumispaik täpsustatakse Kostivere kodulehel. Koosolekul arutlusele tulevad teemad edastatakse koosolekul osalejatele E-posti teel.