TEADE

Käesoleval hetkel toimub Maardu-Raasiku kõrvalmaantee nr 11103
km 0,0-3,9 Maardu-Kostivere lõigu remondi tehnilise projekti koostamine.

Projekteerija  Tinter-Projekt  OÜ  annab  teada,  et  29.september  2010a  kell  17.00-19.30 toimub  Kostivere  mõisas  osapoolte  koosolek  kuhu  on  oodatud  antud  maanteelõiguga vahetult  külgnevate  kruntide  omanikud.  Koosolekul  tutvustatakse  projektlahendust,  täpsustatakse  maaomandiga  seonduvaid  küsimusi  ning  võimalusel  kooskõlastatakse  projekt maaomanikuga.
Kostivere mõis asub Kostivere alevikus – Mõisa tee 2.

Kontaktisikud:
Projekteerija – OÜ Tinter-Projekt
Meelis Kleinson  51 36 615  meelis@tinterprojekt.ee
Tellija – Põhja Regionaalne Maanteeamet
Vello Voolaid   6304 851  vello.voolaid@mnt.ee
Jõelähtme Vallavalitsus
Indrek Mäeküngas  605 4868  indrek.maekungas@joelahtme.ee

Koosoleku kutse on kinnistuomanikele kelle maa piirneb vahetult Kostivere teega lõigul Peterburi maantee (Vandjala küla) kuni Kostivere aleviku Parasmäe küla piir.