Ohtlike jäätmete kogumisringi ajal on võimalik ära anda elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid (k.a elavhõbedalambid), kemikaale, lahusteid, patareisid, ravimijäätmeid, vanu akusid, värvijäätmeid, õlifiltreid, õlijäätmeid, koduelektroonikat, vanu rehve.
Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 8. mail alljärgneva graafiku alusel:
10.00–10.15 Iru külas külaplatsil
10.30–11.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil
11.15–11.30 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
11.45–12.00 Maardu külas kasvuhoone juures platsil
12.15–12.45 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil
13.00–13.15 Parasmäe külas bussipeatuse juures
13.45–14.00 Haljava külas endise katlamaja juures
14.30–15.00 Kaberneeme külas poe ees platsil
15.30–16.00 Neeme külas endiste garaa¸ide juures platsil
16.30–16.45 Manniva külas küla keskel kastani all
17.00–17.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil
17.30–17.45 Kallavere külas Väike-Saviranna väravate juures
18.00–18.30 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)

Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest!

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime (nt plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, tuleohtlikud, ärritavad, kahjulikud, mürgised, sööbivad jms ained/valmistised) tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 13 punktile 1 tuleb ohtlikud jäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi. Ohtlikud jäätmed tuleb viia kas ohtlike jäätmete kogumispunkti (aastaringselt on võimalik ära anda Tallinna Prügila kogumispunktis ja Koogi poe juures olevas ohtlike jäätmete kogumispunktis) või üle anda kevadise kogumisringi ajal.