1. septembril 2010 jõustunud tuleohutuse seadus sätestab nõuded küttekoldevälise tule tegemisele, olgu see siis lõke, kattega lõkkekoht või grill. Suurim muudatus on see, et iga enam kui 3-meetrise läbimõõduga ja avaliku ürituse lõkke asukoht ning tuleohutusmeetmed tuleb kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui meeter, piisab, kui see on hoonetest kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast kümne meetri kaugusel. Sellise väikse lõkke juures peab tule ohjeldamiseks olema vähemalt üks nimetatud tulekustutusvahenditest – kas 2 kg tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), 10 liitrit kustutusvett või aiavoolik veega.

Ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke ohutu kaugus hoonetest on vähemalt 15 meetrit ja tuleohtlikul ajal metsast 20 meetrit. Et lõke on suurem, siis tagab esmase tuleohutuse üks neist – kas 6 kg tulekustuti (võib ka kaks 2-kilost), 20 liitrit kustutusvett või aiavoolik veega.

Iga avaliku ürituse lõkke ja mistahes lõkke, mille läbimõõt on suurem kui kolm meetrit, asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb kooskõlastada kohaliku päästekeskusega. Ürituse korraldaja võiks platsi valides eelnevalt arvestada, et üldjuhul on väiksema kui kolme meetrise läbimõõduga avaliku lõkke ohutu kaugus hoonetest vähemalt 15 meetrit ja tuleohtlikul ajal metsast 20 meetrit.

Kattega lõkkekohal on suitsulõõr ja sädemepüüdja, selle tuld piiravat kaks külge ja alus on mittepõlevast materjalist. Rajatis peab paiknema hoonest või metsast viie meetri kaugusel, selle avatud külgedel kaetakse maapind vähemalt 1,5 meetri ulatuses mittesüttiva materjaliga, nagu liiv, kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab poolemeetrisest turvaalast.

Tule ohjeldamiseks peab kattega lõkkekohas olema vähemalt üks nimetatud tulekustutusvahenditest – kas 2 kg tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), 10 liitrit kustutusvett või aiavoolik veega.

Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest, millist kütust kasutatakse. Kui sütt tehakse puudest või muust lahtise leegiga põlevast materjalist, olgu grill hoonetest või metsast viie meetri kaugusel. Kui kasutatakse valmis grillsütt, piisab paarist meetrist.

PEA MEELES!

  • Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
  • Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
  • Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale või näiteks turbapinnasele.
  • Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhast süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
  • Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule kergesti süttivale.
  • Tee lõket, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis.
  • Kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
  • Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
  • Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.