Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool võtab vastu uusi õpilasi 2011/2012 õ.a.-ks.
Uuest õppeaastast avatakse kunstiosakond Lool, kuhu oodatakse kooliealisi lapsi. Muusikaosakonna eelkooli kutsutakse 5-7 aastaseid lapsi. Vastuvõtt ilma katseteta.

Täiendav vastuvõtt muusikaosakonda Kostiveres toimub 22.08 kell 12.00 Kostivere koolis (klaveri, kitarri ja viiuli eriala). Katseteks vajalik ette valmistada üks laul.

Kaasa võtta lapse isikuttõendava dokumendi koopia ja eelnevalt võib ka täita avalduse, mille leiab: www.joelahtme.ee („haridus“ alt).