REAALSUSTE AIT
Loeng: 15. oktoobril kl. 16:00 Kostivere raamatukogus

Reaalsuste aita võivad tulla kõik inimesed, kuid eriti need, kes tunnevad et vajavad muutust oma ellu. Reaalsuste ait on avatud ja hinnangutevaba keskkond, kuhu tulnu saab soovi korral asuda elukestvasse protsessi, teadlikuks saamise protsessi, asudes avastama ja mõistma ümbritsevat reaalsust ning iseennast selles. Aitame luua igale inimesele personaalse lähenemise ja leiame parima teekonna reaalsuse avastamisel, valides koostöös sobivad praktikad ja vahendid. Aitame inimesel võtta vastu reaalsuse valitseja positsiooni ja sellega koos võime reaalsusi muuta ja uusi kujundada.
Sa oled juba see, kes sa oled. Lõpeta otsimine!