Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

30. septembril 2011 lõppes valla ja Loo Hoolduse OÜ vaheline valla teede talvise hoolduse ja heakorratööde pikaajaline leping. Siinkohal on kohane tänada Loo Hoolduse OÜ-d ja piirkondlikke teede talihooldajaid AS-i Agrovaru, Arterega OÜ-d, OÜ-d Haljava, FIE Heigo Pakatsit, FIE Helmut Vaini, Kapu OÜ-d, Baltnec OÜ-d, samuti raskete talvetormidega abiks olnud Serdna & Ko OÜ-d, AS-i Tallinna Prügila (uue nimega Tallinna Jäätmete Taaskasutamiskeskus), OÜ-d Melanell ja Kostivere Tera OÜ-d.

1. oktoobrist 2011 alustas valla teede hooldust ja heakorratöid riigihankel parima pakkumise teinud Teho Eesti Teehooldus OÜ ning Teehoolduse Grupp OÜ. Ühispakkumise teinute põhipartneriks valla jaoks on Teehoolduse Grupp OÜ, kes omab pikaajalist teehooldetööde kogemust ja vajalikku tehnikat tulemaks toime lumetõrjetöödega valla teedel. Ettevõtte tootmisbaas on vallale päris lähedal, Tallinnas Lasnamäel, Punane 66. Lepingu objektiks on Jõelähtme vallas asuvate teede ja tänavate talviste teehooldustööde ja heakorratööde teostamine ajavahemikul 01.10.2011–15.04.2015.

Ettevõtte pakub ööpäevaringset kliendi- ja dispetšerteenistust telefonil 621 7740 ja e-posti aadressil info@teho.ee.

Valla esindaja lepingu täitmisel on kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas (605 4868 ja 505 2086 ning e-posti aadress indrek@joelahtme.ee).

Tavaolukorras on lepingupartneril teede talihoolduseks 4 sahkmasinat ja 2 libedustõrje puisturit. Kestvate tuiskude ja lumesadude korral kasutatakse kogemustega alltöövõtjate abi, samuti pannakse tööle suure võimsusega rootormehhanismid lume teisaldamiseks teemaalt. Hooldatavate teede ja tänavate nimekirjad on määranud Jõelähtme Vallavalitsus, teede seisunditasemed tulenevad majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest.

Vallas asuvad teed on jaotatud kahte nimekirja:

1.      põhinimekirjas olevateks ning avalikus kasutuses olevateks teedeks, millel tehakse teehooldustöid vastavalt kehtestatud teehooldusnormidele;
2.      lisanimekirjas olevateks teedeks, millesse kuuluvad erateed. Nende teede hooldust (lumelükkamist) saavad kinnistute omanikud valla kulul tellida 6 korda talveperioodil, rohkemate kordade eest peavad kinnistuomanikud tasuma otse teehooldusettevõttele.

NB! Nimekirjades ei ole riigiteede või valla teedega külgnevate talude juurdepääsuteid, mis viivad talumajadeni. Nende erateede hooldushuvi ja -kohustus on kinnistu omanikul.

Vald soovitab kinnistuomanikele ning erateede valdajatele, kelle talud või kinnistud piirnevad lisanimekirjas olevate teedega või kelle kinnistud piirnevad hooldatavate teedega, leida eelolevat talve arvestades aegsasti teenusepakkujad teede talihoolduseks, et vältida lühikeste reageerimisaegade tõttu ülepaisutatud teenuste hindu. Hooldatavad teed kuuluvad valdavalt II seisunditaseme hooldusklassi, mille kohaselt teostatakse lumetõrjet 12 tunni jooksul alates lumesaju algusest. Sõltuvalt lumesaju intensiivsusest teostatakse vajadusel korduvat lumetõrjet. Kui sadanud koheva lumekihi paksus on alla 5 cm või lörtsikihi paksus alla 3 cm, lumetõrjet ei tehta. Üldjuhul teostatakse lumetõrjet tee kõvakatte servast servani, kuid sageli osutub see võimatuks parkivate autode, kinnistuomanike poolt tee äärde paigutatud kivide, puude ja põõsaste okste vms tõttu. Sellest tulenevalt võib lumerohkel talvel tee muutuda kitsamaks kui ette nähtud, kuna lume väljaveo kohustus sõlmitud lepinguga puudub. Samuti võib jääda tee üldse koristamata, kui parkivate sõidukite või ehitiste vaheline läbipääs on vähem kui kolm meetrit. Sellisel juhul jätkab teehooldusmasin tööd teistel teedel ning pöördub koristamata teele tagasi enne piirkonnast lahkumist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.

Teehooldusettevõte saab teostada teede puhastust ja libedustõrjet kvaliteetselt ja kiiresti vaid koostöös vallaelanikega. Seega on valla ja teehooldusettevõtte soov, et kinnistuomanikud eemaldaksid teega piirnevalt alalt sinna paigaldatud kivid tee servast vähemalt 1,5 m kaugusele ning kärbiksid puude ja põõsaste oksi, et mehhanismid ei saaks vigastada. Vallapoolset kontrolli (ja vajaduse korral ettekirjutusi) hakkab tegema korrakaitseametnik.

 

Riigimaanteid hooldab Maanteeameti põhja regiooni tellimusel OÜ ÜLE.

Kontaktisik TallinnaNarva maanteest põhja poole jäävas piirkonnas on Taivo Teigar, tel 505 0172, kontaktisik TallinnaNarva maanteest lõuna pool Mikk Muru, tel 528 9448.

Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber on 1510, e-posti aadress info@teeinfo.ee

Riigimaanteed on Tallinna–Narva tee, Nehatu–Loo–Lagedi tee, Lagedi–Kostivere tee, Maardu mõisa tee, Kostivere tee, Aruküla–Kostivere tee, Jõelähtme–Kostivere tee, Maardu–Raasiku tee, Aruvalla–Jägala tee, Jägala–Kärevete tee, Jõelähtme–Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, Kiiu–Kaberneeme tee, Kaberla–Kaberneeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere–Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), Kiltri tee.