Teadanne!

Kõik 17 Kostivere lasteaia  õpetajat korraldavad 7-8.märtsil 2-päevase streigi.
Streigi algus 7. märtsil 2012.a kell 7:00 ja lõpp 8. märtsil 2012.a kell 19:00.

Streigi põhjuseks on asjaolu, et Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised  palgaläbirääkimised ei ole andnud õpetajate töötasu alammäära osas 2012.aastaks soovitud tulemusi ning Riikliku lepitaja 13. veebruari 2012.a. otsusega töörahu kohustus ei kehti.
Seoses sellega pole võimalik tagada lasteaia igapäevast tegevust ja töö on ümber korraldatud.

Palun mõistvat suhtumist ja leida võimalus lapsi streigi ajal lasteaeda mitte tuua!
Töö sujuvaks korraldamiseks palub Kostivere lasteaed lapsevanematel lapse nendel päevadel lasteaeda mitte toomist kinnitada kirjalikult allkirjastatud avaldusega hiljemalt 29.02.2012

Lugupidamisega,

Kaili Raamat
Kostivere lasteaia direktor