Jõelähtme valla  laste lauluvõistlus  JÕELÄHTME LAULULAPS 2011 toimub Loo Kultuurikeskuse A-saalis Lool Saha tee 7b, 14. aprillil 2012, algusega kell 12.00.

Osaleda võivad kõik Jõelähtme vallas elavad lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias või koolis käivad.
Võistluste ajakava pannakse ülesse  Loo Kultuurikeskuse koduleheküljele www.lookultuurikeskus.ee

9. aprillil  2012.

Võistluspäeval valitakse välja iga vanuserühma parimad, kes esindavad Jõelähtme valda lauluvõistlustel HARJUMAA LAULULAPS 2012, mis toimub  28.-29. aprill 2012  Viimsi Huvikeskuses, aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

Vanuserühmad:      3-4-aastased
5-6-aastased
7-9-aastased
10-12-aastased
13-15-aastased
16-18-aastased

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi.
Arvesse läheb  laulja vanus seisuga 31. detsember2012, mis on seotud üleriigilise lauluvõistlusega LAULUKARUSSELL 2012.
Jõelähtme vallast pääseb lauluvõistlusele Hajumaa Laululaps 2012 igast vanuserühmast 2 last, s.o poiss ja tüdruk või 2 tüdrukut või 2 poissi, mille otsustab zürii.

Repertuaar:
Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.
NB! Palun laulu pikkus minutites märkida registreerimisankeeti täpselt!

Saade:
Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogramm; klaveri või mõne muu instrumendi saade.  Saateinstrument või -vahend märkida ankeeti.

Proovid:
Iga laps saab võimaluse teha proovi 14. aprillil 2012  Loo Kultuurikeskuses, alates kell 10.30

Hindamine:
Laulu hindab kolmeliikmeline žürii.

Hindamisele lähevad:
musikaalsus ( intonatsioon)
selge diktsioon
elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine)
individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus)
terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).

Žürii kutsub kokku Jõelähtme vallavalitsuse kultuuritoimkond.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Auhinnad:
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat, tüdrukute ja poiste arvestuses eraldi.

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI  5. aprillini 2012

kirjalikult, täites ankeedi Loo Kultuurikeskuse kodulehel.
Täidetud ankeet saata aadressil  kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee või paberkandjal postiga Loo Kultuurikeskus – Saha tee 7b, Loo  74201.
INFO – Vello Varik 6080573, 5130297;  Kadri Lepik  55635021