Kooli juhtkond palub lapsevanemaid kelle lapsed algaval õppeaastal mingil põhjusel muusikakoolis õpinguid ei jätka, anda sellest teada hiljemalt 24. augustiks. Kooli direktor ootab vabas vormis kirjutatud avaldust kas aadressil: tiina.muddi@gmail.com  või posti teel (Jõelähtme MKK Saha tee 7, Loo Harjumaa, 74201). Avalduse võib jätta ka Loo kooli valvelauda.

Samuti teatab Jõelähtme MKK, et ava-aktus toimub 3. septembril kell 18.00 Loo kooli aulas.

Täiendavad katsed muusikakooli 1. klassi toimuvad Kostivere koolis 28. augustil kell 17.00.
Katsetel osalemiseks palutakse registreeruda maili teel: tiina.muddi@gmail.com  hiljemalt 24. august 2012. Kohti on veel klaverisse ja kitarri. Lisainfo katsete kohta on ka Loo kooli kodulehel (www.lookool.ee). Küsimuste korral helistada tel. 55 697 772

Uudis!
Alates oktoobrist 2012 hakkab Kostiveres tegutsema ka Jõelähtme MKK kunstiosakond.
Esialgu moodustatakse 1 grupp 2.-4. klassi õpilastele ja tunnid hakkavad toimuma 2 korda nädalas 2 paaristundi (4 tundi nädalas). Õpetajaks hakkab olema Kostivere kooli kunstiõpetaja Sirje Hollo. Kuutasu 10,00 €. Muusikaosakonna õppetasu alates 1. sept. on 20,00 €, huviõpe 15,00 € kuus. Registreerida kunstiosakonda saab ka septembris.