Viimasel ajal on külavanemate uudiskirjas sagenenud teated erinevatest vargustest meie naaberkülades.
Paraku pole ka meie alevik sellest pääsenud…varastatud on hinnaline ratas ja rullsuusad.
Olukorra lahendamiseks on külavanemad pöördunud abi saamiseks vallaametnike ja politsei poole.
Kutsun kõiki meie aleviku inimesi olema tähelepanelikud end ümbritseva ja toimuva suhtes ning vajadusel teavitama kahtlasest toimingust või vargusest aleviku naabrivalvet.

Turvalist sügist soovides,

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem