08. jaanuaril 2013 hakkab valla tellimusel Bioenergia OÜ likvideerima mõningaid puid mõisa ja raamatukoguhoone ümbruses (Muinsuskaitse ettekirjutuse kohaselt.)  Jõelähtme valla, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni load on tööde teostamiseks olemas.