Aprillis 2013 anti Kostivere mõisale üle Kultuurimälestiste tahvel. See kinnitab, et Kostivere mõis on kultuuripärand ja riigi hoole all.  Kultuurimõisa juhataja Irina Pärila sõnul kuulutatakse tahvli pidulik avamine välja sügisel, pärast mõisa fassaadi remonti.

Fotol: kultuurimälestiste tahvlit annavad üle Ly Renter ja Elo Lutsepp, Eesti Muinsuskaitse Ametist.