Nii nagu meie elu on pidevas muutumises, on ka noortekeskused arengus. Millisena me soovime näha noortekeskuste tegevusi ja põhimõtteid? Kutsume sel teemal mõtteid vahetama nii lapsevanemaid kui noori 21. septembril kell 12.00 -13.00 Kostivere Noortekeskuses.

Arutelu teemad oleksid:

1. Noortekeskuse lahtioleku ajad talveperioodil, suveperioodil, koolivaheaegadel;
2. Nägemus Noortekeskuse tegevusest;
3. Kas noortekeskus peaks toimima klubi põhimõttel, noor kirjutab sooviavalduse ja sellega võtab endale ka teatud kohustused;
4. Kas oleks vajalik asutada lastevanemate kogu, kes oleks noortekeskuse tegevuse toetavaks ja jälgivaks abijõuks;
5. Kohapeal tekkinud küsimused.

Oleme ette tänulikud kaasamõtlemise eest!

Elle Himma
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse direktor

Margit Väikmeri
Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist

noored