TUNNUSTAME 2014. AASTA SAAVUTUSI JA TEGUSID

2014. aasta on lõppenud ja aeg on teha kokkuvõtteid sellest aastast. On kujunenud traditsiooniks, et ülevallalisel vabariigi aastapäeva üritusel soovib Jõelähtme Vallavalitsus tunnustada meie tegusamaid ja tublimaid inimesi, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil 2014. aastal. Meil on tublisid muusikuid, sportlasi, näitlejaid, kes on silmapaistvalt esinenud väljaspool valda. Samuti on meie noored edukalt esinenud olümpiaadil ja koolidevahelistel konkurssidel. Andke neist teada.

Samuti valitakse välja 2014. aasta:

JÕELÄHTME ALGATUS 2014
JÕELÄHTME KULTUURITEGU 2014
JÕELÄHTME SPORDITEGU 2014
JÕELÄHTME HARIDUSTEGU 2014
AASTA TEGU 2014

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik Jõelähtme valla inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just see isik või organisatsioon on väärt olema aasta parim. Konkursi võitjad selgitab tehtud ettepanekute põhjal vallavalitsus.

Aasta parimate autasustamine toimub 23. veebruaril 2015 kell 18 Loo Keskkooli aulas. Ettepanekud parimate kandidaatide osas palume saata 5. veebruariks 2014 aadressile: sirli.steinfeld@joelahtme.ee

Map_Estonia_-_Jõelähtme_vald