Eelnõu avalik väljapanek, mille kestel on võimalik esitada ettepanekuid, toimub kuni 26.02.2015 Kostivere raamatukogus ja Jõelähtme valla interneti kodulehel: http://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/6428105?redirect=http%3A%2F%2Fjoelahtme.kovtp.ee

kosta