Kostivere Kool pakub tööd 2015/2016. õppeaastaks:

  • vene keele õpetajale (14-tunnise koormusega),
  • inglise keele õpetajale (täiskoormusega),
  • matemaatikaõpetajale (täiskoormusega).

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, olema positiivse ellusuhtumisega, valdama uut õpikäsitust ja õppimist toetava hindamise põhimõtteid ning väärtustama koostööd. Meie poolt on tagatud motiveeriv töötasu, huvitav ja vastutusrikas töö, ilus ja nüüdisaegselt varustatud koolimaja, toetavad kolleegid.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun esitada hiljemalt 31. augustiks aadressil Kostivere Kool, Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa või kool@kostivere.edu.ee. Lisainfo Eele Sekk (direktori KT), eele.sekk@kostivere.edu.ee, tel 56622954.

kool