Märka, otsusta, tegutse – HOOLI!
Juuresolev pilt on elav tõestusmaterjal hoolimisest, kus meie enda aleviku noormehed otsustasid omaalgatuslikult parandada 4. septembri õhtul kaupluse esisel platsil olevat külakiike. Tõeliselt väärt, hooliv ja hea tegu – SUPER TÄNUD & KIITUS MEHED!

1