Asen OÜ võtab vastu TASUTA PUIDUJÄÄTMEID, nägu katkised vanad alused, puuoksad, lauamaterjal, plaadid. Aga jäätmed ei tohi olla värvitud, liimitud, ei tohi sisaldada saepuruplaate, vineeri, raudtee liipreid, MDF, PSP; SPP, DSP, see tähendab puit ilma keemiata. Juhul kui puidujäätmed sisaldavad rauda, nagu naelad, kruvid jms., siis see ei ole meie jaoks probleem, tooge meile! Tähtis on et puit oleks värvi, liimi, laki ja keemiavaba, mida esineb saepuruplaatides ja vineeris.

Informatsiooni  saate sorteerimise kohta meie kodulehel www.ecology.ee või helistades meile.

Praegu sorteeritakse Eestis alla 30% prügi. Eesti on endale võtnud kohustuse kasvatada see prosent kuni 50%ni aastaks 2020. Selleks, et taaskasutamise proekt ja prügi sorteerimine oleks Eestis efektiivne, mängivad suurt rolli Keskkonnaministeerium, Keskonnaamet ja elanikkonna informeeritus. Meie eesmärk on võimalikult suure osa
elanikkonna informeerimine,et prügi sorteerimine pole mitte üksnes kulude vähendamise viis vaid on võimalus neist kuludest üldse hoiduda. Me osutame teenust, mis võimaldab puidust jäätmete tasuta utiliseerimist. Teades, et meie juurde on võimalik oma puidujäätmeid tasuta jätta, ei viska inimene seda sorteerimata prügi hulka. Meie
soov on kanda edasi sõnum elanikkonnale, kui tähtis on kvaliteetne ja õige prügi sorteerimine.
Me väga loodame, et Teie abiga suudame elanikke informeerida prügi sorteerimise tähtsusest.

Parimate soovidega ning edaspidisele koostööle lootma jäädes

Roman Korohov
Asen OÜ juhatuse liige,
tel.5580508,5538808,

Jäätmeloa nr.  L.JÄ/325623, kehtib kuni 04.12.2019

https://www.tallinn.ee/est/Aia-ja-pargijaatmed
https://www.tallinn.ee/est/ehitusjaatmete-kaitluskohad

puit