„Jõelähtme valla Kostivere aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015-2025 ” eelnõu avalik väljapanek toimub 11. veebruarist 2015 kuni 1. märtsini 2016. a valla kantseleis , valla raamatukogudes ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõule e-posti teel kantselei@joelahtme.ee;  kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 25. veebruaril 2016 Kostivere Kultuurimõisa saalis algusega kell 18.00.

Jõelähtme valla Kostivere Aleviku soojusmajanduse arengukava 28.12.2015

Lisa 1 Kostivere aleviku kaugküttevõrgu skeem

Lisa 2 Kostivere aleviku soojusytarbijad

Lisa 3 Tarbijate ühendustorustike erikoormused

Lisa 4 Soojuse tarbimine ja tootmine

Lisa 5 Hakkpuidu katlamaja vaade

Seletuskiri_Kostivere_soojusmaj_arengukava

katlamaja