Maanteeameti tellimusel teostatavad Riigitee 1 Tallinna-Narva km 17,2-18,7 lõunapoolse kogujatee ehitustööd on jõudmas lõpule ning seoses sellega suletakse alates 12.06.2018 praegune maantee nr 11103 Maardu- Raasiku mahasõit ning Narva mnt-l asuv tagasipööre (tee nr 3710). Liiklemine toimub edaspidi ainult mööda uut kogujateed.
Tallinna poolt Kostiveresse suunduvad liiklejad peavad kasutama nö Tallinna prügila mahasõitu, mis on tänasest Kostivere mahasõidust ca 2km Tallinna pool. Kostivere poolt tulevad liiklejad ei pea enam Tallinna poole sõitmiseks tegema ohtlikku tagasipööret Narva mnt-l vaid saavad mööda kogujateed sõita prügila liiklussõlmeni ning valida vastavalt soovile õige mahasõit.