18.04.2018 Kostivere alevik, Kostivere mõis
Algus: 18.00 Lõpp: 18.58

Osalesid: Andrus Umboja, Raivo Melsas (Adven Eesti AS), Priit Põldma, Tiina Rämmeld, Jarmo Idavain, Aivar Vonk, Margus Varik ja Margus Kerstna.

Päevakorras:
1. Ülevaade kaugkütte võrgu seisukorrast ja plaanidest Kostivere alevikus . Loo ja Kostivere soojahindade võrdlus.
2. Adven Eesti AS pöördumine (protokolli lisa)

Koosoleku käik:
1. Sissejuhatuse, päevakorra tutvustamise ja ülevaate varasematest aruteludest tegi Andrus Umboja
2. Kaugküttevõrgu seisukorrast ja plaanidest rääkis Raivo Melsas
3. Kostivere ja Loo soojahindadest rääkis Raivo Melsas
4. Arutelu soojahindade kujunemise üle praegu ja tulevikus.

Otsustati:
1. Nõustuda Kostivere kaugküttevõrgu piirkonna kehtestamisega vähemalt 30 aastaks.
2. Adven Eesti AS esitab hoonestusõiguse seadmise taotluse 30 aastaks Kostivere hakkepuidu katlamaja rajamise tarbeks.
3. Adven Eesti AS esitab KIK-le taotluse puiduhakke katlamaja ehituse ja torustike renoveerimise rahastamiseks.