Tänasest on avatud Vabaühenduste Fondi III taotlusvoor. Taotlused tuleb saata tähitud kirjaga või tuua isiklikult kohale Avatud Eesti Fondi (Estonia pst. 5a, Tallinn), esitamise tähtaeg on 23. septembril kell 16.00. Täpsem informatsioon ning taotlusvorm: www.oef.org.ee/norra

Vabaühenduste Fondi teise taotlusvooru tulemused selgusid juuli alguses, nii esimeses kui teises voorus toetatud projektidega saab tutvuda aadressil: www.oef.org.ee/et/programs/6/7/ Neljanda taotlusvooru tähtaeg on 2009. aasta jaanuaris.

Vabaühenduste Fond (VÜF) toetab avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ning sihtasutuste projekte. VÜF toetab ühenduste tegevusstrateegiate ning juhtimise tõhustamist, organisatsiooni järjepidevuse tagamist, koostöövõrgustike tugevdamist, võimaluste loomist suurema hulga inimeste osalemiseks ja kaasamiseks otsustusprotsessidesse, kogukonnateenuste arendamist, vabaühenduste tegevuse läbipaistvuse parandamist ja kodanikuühiskonna arengute hindamist.

VÜFi toetusest saab katta kuni 90% projekti maksumusest – ühe kümnendiku kulude katmise peab taotleja tagama kas ise või teiste toetajate abiga. Pool kaasfinantseeringust võib olla mitterahaline. Kogu kaasfinantseering – sh omafinantseering, kõik rahalised ja mitterahalised panused, kavandatud osalustasud – tuleb jätkuvalt garanteerida.

Toetust saab taotleda:

  • väikeprojektidele – toetussumma 20 000 – 100 000 krooni, projekti kestvus kuni 12 kuud;
  • suurprojektidele – toetussumma 100 000 – 500 000 krooni, projekti kestvus kuni 24 kuud.

Toetatavad projektid peavad olema kavandatud ühes kolmest prioriteetsest valdkonnast: demokraatia ja kodanikuühiskonna areng, keskkond ning säästev areng või sotsiaalne integratsioon ning kohalik areng.

Euroopa majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismide toetust vahendab Avatud Eesti Fond.

Lisateave:
Astra Sauga
programmi assistent
Tel 631 3791
e-post: astra@oef.org.ee

Maris Jõgeva
programmi koordinaator
Tel. 631 3791
e-post: maris@oef.org.ee