…toimub 20. septembril 2008 kell 11:00 – 15:00

Idee korraldada kõnekoosolek sündis kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjoni 25. augusti koosolekul.
Meie sooviks on ergutada avalikku mõttevahetust Jõelähtme valla tuleviku üle. Oleme veendunud, et vaid avalik mõttevahetus ning võimalikult lai kohaliku elanikonna ja erinevate huvigruppide kaasamine saab pikemas perspektiivis tagada valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu.
Vajame avalikku mõttevahetust, mille keskmes oleks eeskätt kohalik inimene, kohalik pere, küla ja külakogukond… ning, mis oleks suunatud eelduste avastamisele ja sõnastamisele, mis tagaksid piirkonna harmoonilise ja säästva arengu, maaelu ja külade säilimise, taaselustumise, sealhulgas maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive kasvu ning piirkonna kultuuri ja vaimsuse edenemise ning seeläbi kogu elanikonna heaolu suurenemise.

Mart Johanson – vallavolikogu kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjoni liige, Jõelähtme koguduse juhatuse liige ning Kullamäe küla elanik.

Lembit Tuur – vallavolikogu keskkonna- ja muinsukaitsekomisjoni liige, MTÜ Säästavat Arengut toetav Jõelähtme juhatuse liige ning Ruu küla elanik.

Margus Kirja – vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige, Jõelähtme koguduse õpetaja ning Jõelähtme küla elanik.

Lisainfo: Jüri Paavel, kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjoni esimees; tel.: 56 465 761