Perioodil 12.-18. oktoober teostame Kostivere elanike seas aleviku arengukava küsitlust. On oluline, et iga siin elav inmene leiaks aja ning võimaluse vastata küsimustele, mis puudutavad Kostivere elu täna ja tulevikus.  Kes siis ikka elu siin paremaks muudab kui mitte meie ise!

Püüdes parendada Kostivere elukeskkonda oleme jõudnud tõdemuseni, et suur osa aleviku arenguprotsessidest ei sõltu alati otseselt meist endist… Ent on olemas olukordi, mida saame siiski mõjutada!

Aleviku elu-olu parendamisel ning külaliikumise püsimajäämisel on olulise tähtsusega aleviku arengukava olemasolu. Tuleb hinnata siinse elu reaalset olukorda, teadvustada elanike vajadusi ja soove,  tuleb osata näha võimalikke ohte ning arenguks olemasolevaid võimalusi. Seega – arengukava koostamine lubab suurema tõenäosusega jõuda  tulemuseni, mis rahuldab siinsete inimeste ootusi. Ühtlasi annab arengukava olemasolu Kostivere külaliikumisele võimaluse omada läbimõeldud tegevuskava, olla arenguprotsesside kavandamisel ja nende elluviimisel järjekindlad ning fokusseeritud.

Koostame üheskoos Kostivere arengukava aastateks 2010-2015!

MTÜ Kostivere Selts on võtnud nõuks koostada Kostivere alevikule oma arengukava aastateks 2010-2015. Kuivõrd kohalike elanike arvamused on arengukava koostamisel “võtme-tähtsusega”, teostatakse Kostivere elanike seas ka arengukava küsitlus!

12. – 18. oktoober  toimub Kostivere elanike seas arengukava küsitlus.

Kostivere arengukava on just see dokument ja aleviku arengukava küsitluse teostus just see vajalik toiming, kus iga elanik saab oma sõna kaasa öelda. Iga aleviku elaniku arvamus ja ettepanekud on väga olulised, sest aleviku elulolu puudutavaid küsimusi saab arukalt lahendada ainult koostöös.

Seega – juhul kui Sinu postkasti laekub Kostivere arengukava küsitlus, ära heida seda kõrvale, vaid leia aeg ning võimalus vastata küsimustele, mis puudutavad nii Sinu, Sinu lähedaste, Sinu tuttavate/sõprade kui ka paljude teiste siin elavate inimeste elu!

Juhul kui Teie pere peaks vajama lisaankeeti, saate selle välja printida siit:

Eestikeelne ankeet venekeelne ankeet

Ankeedi täitmine on anonüümne ning saadud tagasiside koondatakse ühtseks tulemuseks. Ankeedi täitmise tähtaeg on 18. oktoober 2009.

Kui ankeet on täidetud, toimetage see kas oma KÜ postkasti, KÜ esimehe kätte või postitage see ühte alljärgnevatest arengukava vastuste kogumise postkastidest:

  1. Nurga pood
  2. Kostivere Perearstikeskus
  3. Vanurite päevakeskus.

Kes ikka elu paremaks muudab kui mitte meie ise!