Seoses Jõelähtme valla 20. ja Eesti Vabariigi 94. aastapäevaga ootame ettepanekuid  viimase viie aasta väljapaistvamate isikute, kodanikeühenduste ja ettevõtete tunnustamiseks järgmistes valdkondades:

1.       Jõelähtme valla iga allasutuse parim (Jõelähtme valla keskraamatukogu , Loo Kool,  Loo lasteaed, Kostivere lasteaed, Kostivere Kool, Neeme Kool, Neeme Mudila, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, kultuuriasutused (Jõelähtme rahvamaja, Neeme rahvamaja, Loo kultuurikeskus)
2.       Tegusam kodanikeühendus
3.       Tegusam külavanem
4.       Tegusam ettevõte vallas
5.       Tegusam sporditegija või /ja organisaator
6.       Tegusam kultuuritegija või /ja organisaator
7.       Suurim tegu
8.       Aktiivsem toetaja

Elutöö preemia
Elutöö preemia  antakse viljaka töö, märkimisväärse pikaajalise panuse eest Jõelähtme  valla arengusse, arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasi andmisel noorematele põlvedele.

NB! Kandidaadi esitamisel tuleb kindlasti saata ka põhjendus.

Ettepanekuid ootame kuni 1. veebruarini aadressil: elle.himma@joelahtme.ee