Põllumajanduse Registrite Amet otsustas toetada MTÜ Kostivere Selts’i projekti
“Seltsimaja avamine Kostivere mõisas” summaga 874 667 Eesti krooni

Projekti kogumaksumus on veidi üle miljoni krooni ja sellega tahame renoveerida Kostivere mõisa teise korruse tänavapoole külje – saal ja saali ees ja taga olevad kõrvalruumid.

Kui kõik plaanipäraselt läheb, siis toimub järgmise Mõisapäeva kontsert juba värskelt renoveeritud saalis.

Suur tänu kõigile kes aitasid seda projkti ette valmistada – PRIA, Muinsuskaitse Amet, Jõelähtme Vallavalitsus ja Margit Pärtel

MTÜ Kostivere Selts