Lõpule on jõudnud Kostivere aleviku elanikele ja asutustele nõuetekohase kvaliteedi ja  tootlikkusega veetöötlusjaama rajamine Kostivere Kooli lähedusse.Veetöötluseks rajati  2 reservuaariga  hoone vee kogumahuga 100 m3 ja paigaldati joogiveetöötlusseadmed ammooniumi ja rauaühendite eraldamiseks. Samuti paigaldati ühisveevärgi tootlikkuse suurendamiseks ja tulekustutusvee tagamiseks 2.astme pumbad.
Jäänud on veel väline heakorrastus , mis lõpetatakse sobivate ilmade saabumisel.

Juba oleme alustanud uuest veetöötlusjaamast vee andmist koolile.

Järgmises etapis tahame uue jaama järgi ühendada Kostivere Lasteaia , Kirsi ja Aia tn.piirkonna ja nn.”Karbiküla”.Kuna eeltoodu ühendamisel muutub vee suund torustikes , siis suure tõenäosusega võib vee kvaliteet esialgu väga halvaks muutuda.Püüame seda  torustike läbipesuga vähendada, kuid ebameeldivusi võib ikkagi esineda.Kui tarbijal on kvaliteetsema vee saamiseks vaja suures koguses vett läbi veearvesti lasta , palume see fikseerida .

Kuigi veetöötlusjaamast väljub nüüd nõuetekohane vesi , ei saa me veel tagada ,et selliste kvaliteedinäitajatega vesi ka  tarbijani jõuab , kuna  veetorustik on amortiseerunud. Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike väljavahetamiseks saime toetust KIK-st . Projekteerimisega alustame veel sellel aastal peale hanke korras ehitaja -projekteerija leidmist.Ehitustööd jäävad aastasse 2012.

Neljapäeval , 7.aprillil ühendame eelnimetatud piirkonna uue pumplaga.Kui on probleeme , palume meid  kiiresti informeerida tel.608 0705 ,
608 437 või 50 13 590

Palume vabandust ebameeldivuste pärast.

Lugupidamisega
Ain Mutli
Loo Vesi OÜ juhataja

 

Lae alla: [download id=”8″]