9. augustil allkirjastati ehituse töövõtuleping Wesico Project OÜ-ga Kostivere Põhikooli rekonstrueerimiseks ja multifunktsionaalse kogukonnakeskuse ehituseks.

Lisaks koolihoone renoveerimisele luuakse ehituse käigus uued ruumid Kostivere raamatukogule ja Kostivere perearstikeskusele. Valmib nn. Multifunktsionaalne Kostivere Kogukonnakeskus. Ehituse valmimise tähtajaks on 31.08 2013 ja peale augustikuist renoveeritud ruumide sisustamist võib keskuse avada juba 1. septembril 2013. Projekti rahastatakse Euroopa liidu poolt läbi EAS-i meetme “Kohalike avalike teenuste arendamine” raames. Projekti kogumaksumuseks kujuneb2 234 898,79 EUR, millest toetus moodustab  1 224 306, 00 EUR, mis on 54,78% ehituse kogumaksumusest. Jõelähtme vallavalitsuse poolne panus on 1 010 592, 79 EUR.
 
Vallavanem Andrus Umboja sõnul on valla hariduse kvaliteedi tõstmine prioriteet number üks. „Põhikooliealiste õpilaste kodulähedane kool omab olulist tähtsust Jõelähtme valla hariduse kvaliteedist. Tänavu valminud Jõelähtme valla hariduse arengukava kinnitab, et renoveeritud kaasaegne koolimaja on just kõige olulisem valupunkt Kostivere ja kogu valla hariduelus” ütleb Umboja.