Töökoht asub Loo alevikus, Jõelähtme vald, Harjumaa

Töö kirjeldus
* Loo aleviku Noortekeskuse juhtimine ja ürituste korraldamine noortele koostöös Loo Kultuurikeskuse, Kostivere Noortekeskuse ja teiste valla asutustega.
* Noortekeskusele vajalike rahaliste vahendite taotlemine ja nende sihipärase kasutamise korraldamine vastavalt Noorsootöö seadusele ja teistele EV kehtivatele õigusaktidele.

Kasuks tuleb:
– noorsootöö alane kompetentsus,
– projektide kirjutamise oskus,
– majanduslik mõtlemine,
– analüüsi- ja planeerimisvõime.

Nõudmised kandidaadile:
-soovitav on erialane kõrgharidus
-hea suhtlemisoskus
-meeskonnatöö oskus

Ettevõte pakub:
Stabiilset palka.
Värskelt renoveeritud töökeskkonda.
Arengu- ja koolitusvõimalusi.
Avarat suhtlemisvõimalust.
Loovat ja vastutusrikast tööd.
Vajadusel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist.

Kontaktisik:
PRIIT PÕLDMA
Kontakttelefon:  6054882
Faks:  60 33 040
Koduleht:  http://www.joelahtme.ee

Kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 01 . augustiks 2011 Jõelähtme Vallavalitsusse, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74202 või e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee Täiendav info abivallavanem Priit Põldma , 6054 882, 55 674 201, priit.poldma@joelahtme.ee