Konkurss on pühendatud Jõelähtme valla 120. aastapäevale

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. august 2011.
E
sitada saab kirjalikult (Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla; Harjumaa, 74202) või e-posti teel (kantselei@joelahtme.ee).

Hindamisel käsitletakse nelja teemaderingi:
· terviklik ruumimõju
· heakord
· haljastus
· väikevormid.

Teemade alapunkte eraldi ja ühekaupa ei hinnata, alltoodu on teemade sisu lahtiseletamiseks.

Terviklik ruumimõju
· ansamblilisus
· harmoonilisus või kontrastsus
· lahenduse idee originaalsus
· funktsionaalsus
· tsoneerimisoskus
· koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskus

Heakord
· ansamblis olevate hoonete korrasolek
· teede seisund ja sobivus

Haljastus ja selle seisund
· muru
· lilled
· ilupuud ja põõsad

Väikevormid ja nende sobivus
· skulptuurid
· lipuvarras
· piirded ja väravad
· väikehooned, lehtlad, mööbel jms
· viidad, sildid, reklaam, logo jms
· mänguväljakud
· basseinid
· välisvalgustus jne

Jõelähtme Vallavalitsus autasustab kolme parimat mastivimpliga ja esitab need järgmise aasta Harju maakondlikule kauni kodu konkursile.