Hinnang koostati Aia tn kinnistuomanike tellimusel ning hõlmas peamiselt Aia tn 3 ja 5 kinnistutega piirnevat pargiala.

Uuritav park asub ajaloolise Kostivere mõisa lähedal, Mõisa ja Aruküla tee vahelisel alal. Tegemist on endise karjamaaga, kuhu Kostivere sovhoosi poolt rajati õunaaed ning elanike aiamaad. 1980ndatel hoonestati Aia tänava üks külg, teisele poole istutati elanike kaasabil liigirikas park. Pargi kirde- ja idaküljele parkla serva kujundati kuusehekist piire, mis praeguseks eraldab pargi ning Aia tn eramud suurema liiklusega teedest ning loob kohalikele elanikele privaatse puhkeala. Põõsaid kasvab siin umbes 10 ning puid 15 liiki, kõige rohkem on alpi seedermände ja suurelehiseid pärnasid. Eriti silmapaistvaid või haruldasi puittaimi pole. Pargipuud on istutatud ridade, gruppide ja üksikpuudena ning kohati liiga tihedalt. Seetõttu on paljudel puudel arenenud liiga väike võra ning valgusepuudusel on alustaimestik ja muru kidur. Professionaalse hoolduse puudumisel on puude võrad jäänud õigeaegselt kujundamata, mistõttu on mitmete puude tüveharud murdumisohtlikud.

Hinnangu tulemusena koostati esmaste raie- ja hooldustööde plaan ning märgiti I järjekorras raiutavad puud looduses. Geoaluse puudumisel ei ole hinnangule lisatud graafilist raieplaani.

I järjekorras tuleks likvideerida:

  • 2 vana kõrvutikasvavat õuna- ja kirsipuud pargi keskosas
  • 2 ungari sireli põõsast Aia tn äärest
  • 1 kaheharuline jalakas pargi keskosast
  • 1 lõhenemisohtlik pärn gaasikapi juurest
  • Nelja- ja viietüvelised pärnad, mis takistavad seedermändide kasvu
  • 2 vähihaiget ja murdumisohtlikku pärna pargi kirdeosast männi juurest.

II järjekorras tuleks:

  • harvendada seedermändide gruppi
  • Aia tn ääres kasvavate tammede kasvutingimuste parandamiseks tuleks raiuda kahe tamme vahelt üks läänepärn.

Kõik puud vajavad hoolduslõikust, millega puhastatakse ja harvendatakse võra. Mitmete puude võra on vaja tõsta, eemaldades 1-2 alumist oksa, samuti tuleb vähendada üksikute rebenemisohtlike okste ja harude kaalu, et vältida nende puude raiet tulevikus. Puutüved tuleb puhastada vesivõsudest. Kõik puuhooldustõõd tuleb tellida arboristilt (puuhoolduse spetsialistilt).

Ülaltoodud hinnangu koostas:
Sulev Järve, arborist-konsultant
Eesti Arboristide Ühing MTÜ

Tulenevalt ülaltoodud hinnagust on taotletud Muinsuskaitseametist antud muinsuskaitsealal väiksemahuliste tööde tegemise luba. Vastavalt Sulev Järve koostatud hinnangule – Jõelähtme vallas Kostivere alevikus Aia tänava ääres asuva pargi hooldusvajaduse hindamine, on lubatud teostada hooldusraiet ja eemaldada:
2 vana kõrvutikasvavat õuna- ja kirsipuud pargi keskosas
2 ungari sireli põõsast Aia tn äärest
1 kaheharuline jalakas pargi keskosast
1 lõhenemisohtlik pärn gaasikapi juurest
nelja- ja viietüvelised pärnad, mis takistavad seedermändide kasvu
2 vähihaiget ja murdumisohtlikku pärna pargi kirdeosast männi juurest.