Hea Kostivere ja Jõelähtme valla elanik!

Kultuuritegevuse edendamiseks Kostivere alevikus on plaanis luua uus struktuuriüksus, mille eesmärk on koondada tulevikus enda alla noortekeskuse, kultuurikeskuse ja seenioride päevakeskuse tegevus. Juriidiliselt on tegemist uue allasutusega. Asutuse tegevust juhib juhataja, kelle alluvuses on noorsootöötaja ja päevakeskuse juhendaja (metoodik). Ka erinevad Kostivere kunsti-ja huviringid peaksid tulevikus koonduma selle asutuse alluvusse. Kuna asutus asub Kostivere alevikus, siis pöördub Jõelähtme vallavalitsus peaasjalikult just Kostivere elanike poole leidmaks keskusele soobivaimat nime. Muidugi on teretulnud mõtteid ja nimevariante pakkuma ka kõik teised valla elanikud! Hetkel valla poolselt välja pakutud võimalikud nimevariandid on: Kostivere Kultuurimaja, Kostivere Rahvamaja, Kostivere Kultuurikeskus vms.

Võimalikud nimevariandid palume saata hiljemalt 14. oktoobriks e-posti aadressil: ktruuleht@hotmail.com või posti teel MTÜ Kostivere Küla Seltsi aadressil: MTÜ Kostivere Küla Selts, Harjumaa, Jõelähtme vald, Kostivere, Raasiku tee 2a.