Suguvõsauurimine on muutunud praegu laialdaseks harrastuseks, mistõttu pakume ka Täiskasvanud Õppija Nädala raames kõikidele võimalust selle huvitava ning väärtusliku tegevusega algust teha!

8. oktoobril algusega kell 11:00 Kostivere noortekeskuses sugupuu uurimise õpituba.

Juhendaja: Tiia Välk

Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus iseseisvaks suguvõsa uurimiseks ja sugupuu koostamiseks:

• Mis on genealoogia (lühiajalugu, selle eesmärgid ja tulemused)
• Uurimismetoodikad, kasutatavad mõisted, materjalide ja andmete olemasolu ja kättesaadavus, lühiülevaade ahiividest ja muuseumitest, hingerevisjonidest, mõisate materjalidest, personaalaraamatud, kiriklikud materjalid jms.
• Kuidas alustada? (praktilised näpunäited kuidas seada eesmärke, mis on ettevalmistavad tegevused, kust ja kuidas infot koguda, võimalused ja andmebaasid  internetis, õppematerjalid)
• Kuidas infot arhiveerida? (arvuti kasutamine, genealoogia programmid, publitseerimine ja muud abivahendid, sugupuu andmete sisestamine programmi, andmete eksport-import, lisaprogrammide rakendamine, tulemuste vormistamine – arvutiga ja ilma).
• Kokkuvõte.