Eesti vabatahtlike tunnustamise komisjon valis välja tunnustatavad, kellele avaldatati tänu 4. detsembril Vabariigi Presidendi Kantseleis.

5. oktoobrini sai esitada kandidaate Eesti vabatahtlike tunnustamisüritusele, mis keskendus sel aastal vabaühenduste juures tegutsevate professionaalidest vabatahtlikele tänamisele. Lisaks avaldatati esmakordselt austust ka silmapaistvatele vabatahtlike juhtidele ning töötajate vabatahtlikku tegevust toetavale ettevõttele või avaliku sektori asutusele. Oma kandidaadi said esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ettevõtted.

10 tunnustatud 2011.aasta vabatahtliku seas oli sel aastal ka meie oma aleviku mees – JARMO IDAVAIN!

Presidendi Kantselei kirjutab:
Jarmo Idavain (28) on hariduselt puidutöötlemismeister, kes ehitab vabatahtlikuna MTÜ Kostivere Küla Seltsi juures alevikku kiikesid, saeb kevaditi talvetuultes murdunud puid, sätib jaanipäevaks üles püstkodasid ja teeb muidki heakorra töid.

Jarmo – õnnitlused ning suur tänu Sulle pühendumise ning meie kodualeviku arengule kaasa aitamise eest!

Kostivere nimel,
Alevikuvanem ja MTÜ Kostivere Küla Seltsi aktiivgrupp