Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kuulutasid 2011.aasta meie maailmajaos vabatahtliku tegevuse nimeliseks. Sellega tähistatakse miljonite inimeste pühendumist Euroopas, kes töötavad oma kodukohas ja oma vabast ajast ilma igasuguse tasuta, nt. koolides, haiglates, looduskaitsjatena,sotsiaalvaldkondades, vabaühendustes jne. Iseasi on kui tihti ja kas üldse me sellele mõtleme, ent vabatahtlike jõupingutused mõjutavad meie elu lugematutel viisidel.

Vabatahtlike töö väärtust tunnetab igaüks, kes tarbib mingit hüve, olgu see siis puhas loodus, turvalisem kodukant, häid tundeid loov kultuurisündmus või lihtsalt ligimesehoolitsus. Iga töö väärtust oskab alati hinnata selle tegija, aga kuidas tunnetab seda töö tulemust tarbija?-  palju vabatahtliku tööga tehtust tundub ühiskonnale täna veel iseenesestmõistetav. Ent ühiskonnani peab jõudma arusaam, et  iga inimese elu võiks olla kordades halvem, kui poleks neid tublisid vabatahtlikke.

Vabatahtlikuna tegutsemise võimalust ei tohiks olla raske leida – infot ja erinevaid võimalusi/väljundeid on palju. Tuleb vaid tunnetada soovi aidata ja teadvustada endale hingelähedane teema ning oma oskused. Sealt edasi tuleb vaid alustada, tegutseda ja panustada.

Täna, 5.detsembril 2011 Vabatahtlike päeval teen kummarduse kõikide vabatahtlike ees! Minu suurim lugupidamine kuulub MTÜ Kostivere Küla Selts aktiivgrupi liikmetele, kelle isiklik panus Kostivere aleviku elu parendamisel on sel aastal olnud väga oluline! Samuti tänan inimesi, kes täna veel aktiivgruppi ei kuulu, ent kes on erinevates projektides vabatahtlikult oma abikäe ulatanud!

28. detsembril toimuva Kostivere vabatahtlike ja vabaühenduste toetajate piduliku tänamisüritusega lõpetame 2011.aasta. Tegus ja sisutihe koostöö ning mitmed edukad projektid/üritused lubavad tõdeda edukat vabatahtlikkuse aastat Kostivere jaoks!

Et peagi algav 2012. aasta sütitaks meis kõigis uusi ideid, indu ja tahtmist miskit head korda saata!